Jaké to je, když jde Ichtýlek do školy? Maminka Ondry vám o tom dnes napsala.

Vloni v září nastoupil náš Ondra do základní školy – a musím přiznat, že je to v mnohém jiné, než když navštěvoval jako předškolák mateřskou školku. Nemyslím tím školu jako takovou – učení a úkoly – to zvládá naštěstí zatím na jedničku – na mysli mám spíš „péči“ o něj. Ve třídě je 28 dětí a opravdu není v moci i té nejskvělejší učitelky „uhlídat“ malého Ichtýlka – aby se cítil komfortně i se svým hendikepem. My jsme měli obrovské štěstí, že se Ondra dostal do třídy k paní učitelce Broně, která už při první schůzce kvůli Ondrovi projevila zájem dozvědět se o Ichtyóze více! Ve třídě je kvůli Ondrově spolužačce i paní asistentka, která v případě nutnosti „pomůže“ i jemu, což vnímáme jako velkou výhodu. Zatím nebylo potřeba něco Ondrovi přizpůsobovat, ale přeci jen… Pokud se v zimě ve třídách topí, Ichtýlek není rád – přehřívání a suchý vzduch vnímá s nelibostí.

Další starostí je pobyt v družině. Protože není možné Ondru vyzvedávat po vyučování a musí být do odpoledne v družině, často se potýkáme s přehřátím a následnými neblahými následky. Úplně chápeme, že je téměř nemožné program přizpůsobovat jednomu Ichtýlkovi, když máte zabavit třicet dětí. Tak se chodí na hřiště, hraje se fotbal, chodí na vycházky a není možné vyhledávat pouze místa, kde je stín a možnost se ochladit… I když máme opět velké štěstí na paní vychovatelku, blíží se období tepla a zatím nevíme, jak to bude probíhat, jestli Ondra zvládne pobyt ve vyhřáté třídě, přechody do jídelny, pobyt v družině… A tady vidím obzvlášť velkou potřebu informovanosti. Paní učitelka, paní asistentka i paní vychovatelka musí vědět, jak se zachovat v situacích, které můžou nastat. Kdy Ichtýlkovi pomůže, když se namaže, kdy je potřeba ho zastavit, přestože je zrovna v největším zápase, kdy ho ochladit, kdy ho posadit a dát mu mokrý ručník apod. – těch situací, které ho ohrožují, je spousta a je moc fajn, že výše zmiňované dámy mají zájem o to, jak Ondrovi pobyt ve škole a družině co nejvíce zpříjemnit a poskytnout mu ten komfort, který ostatní děti jako komfort nevnímají. Děkujeme! PS: I my vnímáme informovanost jako nejdůležitější složku pomoci, proto jsme nedávno zveřejnili Prevenci a pomoc při přehřátí, tzv. Manuál do školek, škol, čekáren i do domů kamarádů.

Hanka Kadlecova

Hanka Kadlecova

Maminka, Manželka, Zakladatelka Spolku Ichtyóza, Bývalá kavárenská povalečka, Třídní učitelka bez autority v Martínkově Domácí Škole.