Velmi děkuji za dnešní den. Děkuji Vám všem, kteří jste dorazili podpořit výstavu portrétů v rámci osvěty Ichtyozy, velmi si vážím, že jste dorazili z různých koutů ČR, neb je důležité dávat o sobě vědět, že tu jsme . Děkuji našim ambasadorům Zuzce Vejvodové a Patriku Děrgelovi, za účast a to, že jsou naši součástí ❤️ děkuji MUDr. Blance Pinkové, která sdružuje většinu pacientů s Ichtyozou za to, že ji nemoc jako taková zajímá a snaží se maximálně pomáhat nejen pacientům a jejich rodinám, ale i spolku jako takovému ❤️ a musím říci, že jsme dnes s paní doktorkou vymysleli jednu úžasnou věc zatím prozradím jen to, že pomáhat se má hned od narození a jak začneme pomáhat se dozvíte již brzy ❤️děkujeme @ FN Motol za poskytnutí prostor a umožnění výstavy a jak jsme říkali i tam, Motol je pro nás srdcové místo a proto jsme velmi rádi, že další osvěta hned po FN Brno probíhá právě zde. Děkujeme za návštěvu a podporu i paní primářce MUDr Čadové, Mudr Čapkové a velké díky celému týmu a tiskovému oddělení a paní Janě, která nám maximálně pomáhala.

Marian Kadlec

Marian Kadlec

Manžel, Martínkův tatínek, zakladatel Spolku Ichtyóza, Zneuznaný ředitel a Stávkující školník Martínkovy Domácí Školy.