Jsem velmi vděčná, že se naše cesty Spojily s BETCS a hlavně Eliškou, Daliborem a jejich Beátkou. To, že jsme jako rodiny stejní bylo patrné téměř hned a naše komunikace mne o tom pravidelně utvrzuje ❤️ ambasadorkou jejich spolku je Tamara Klusová. Tami sleduji skrz sociální sítě mnoho let, loni jsem ji měla možnost potkat osobně na jednom semináři v Praze. To, že je báječná jsem věděla, ale nyní mne opět rozsekala. Samozřejmě jako ambasadorka BeTCS pomáhá s osvětou a právě kvůli FEI Week celosvětové události k osvětě jinakosti tváří k níž se BeTCS přidal vymysleli úžasnou kampaň v podobě videa. Ale nejen tak ledajakou, ale takovou co zanechá dotyk, co nás přiměje se zamyslet nad sebou samými, nad tím jak jsme laskaví a vstřícní k jinakostem v našem okolí. Zamyslet se nad tím zda svět vnímáme více srdcem než očima. To, že jsou pro nás věci co neznáme jiné, máme k nic odstup je v pořádku. Ale nebojme se to měnit, když nám něco přijde zvláštní a v nás se mísí pocity strachu nebojme se jít za jinou duší a zeptat se, nebo se jen na ní usmát. Pojďme vnímat více srdcem než očima ❤️ Velmi děkuji za možnost být toho součástí. Děkuji za co jste v rámci kampaně vytvořili a těším se na další rok. Děkuji za všechny jiné tváře, které jsem měla možnost poznat a vidět, jak mezi nimi žádné rozdíly nejsou. A jak oni žádné rozdíly nevidí a jsou jedno.

Marian Kadlec

Marian Kadlec

Manžel, Martínkův tatínek, zakladatel Spolku Ichtyóza, Zneuznaný ředitel a Stávkující školník Martínkovy Domácí Školy.