Retinoidy

Celková terapie retinoidy V terapii ichtyóz je nejdůležitější součástí lokální terapie. V některých těžších případech je nutno však přistoupit k celkové terapii, která umožní zlepšení nejen lokálního nálezu, ale v neposlední řadě i často psychického stavu pacienta. Ten je často také indikací k zahájení celkové terapie. Jako celková terapie se užívají retinoidy. Retinoidy jsou přírodní i syntetické látky, jejichž biologická aktivita je podobná vitamínu A. Řada retinoidů byla připravena synteticky s cílem získat přípravky účinnější a méně toxické, než je retinol. Retinoidy lze dělit do tří generací: První generací jsou nearomatické retinoidy. Patří k nim tretinoin (retinová kyselina) a isotretinoin (13-cis-retinová kyselina). Do 2. generace patří monoaromatické retinoidy jako etretinát a acitretin, které se uplatňují zejména v léčbě těžkých forem lupénky. Nověji syntetizované retinoidy 3. generace jsou polyaromatické retinoidy, tzv. arotenoidy, mezi které se řadí např. adapalen nebo tazaroten. V terapii ichtyóz se používají 2 preparáty: isotretinoin z 1.generace retinoidů /firemní název Roaccutan, Aknenormin či Curacne/ a acitretin z 2.generace /firemní název Neotigason/. Z mechanizmů účinku je nejdůležitější schopnost retinoidů ovlivňovat epidermální růst a kontrolovat diferenciaci buněk. Podporují proliferaci buněk epidermis, ale při patologické hyperproliferaci působí její normalizaci, čehož se využívá zejména v léčbě lupénky. Retinoidy mají výrazný účinek na aktivitu mazové žlázy. Zatímco stopové množství podporuje růst a diferenciaci sebocytů, vyšší dávky vyvolávají atrofii mazových žláz a snížení sekrece mazu. Přestože se retinoidy užívají k léčbě acne vulgaris...

Pokračovat